მთავარი გვერდი
მიმოხილვა
ჩვენს შესახებ
რა არის GIA Georgia
უპირატესობები
დაუკავშირდით GIA Georgia–ას
კონტაქტი
info@gia-georgia.ge
 
  საწარმოთა განვითარების ქსელი     ENG / GEO  
 
ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის სააგენტომ, The Overseas Private Investment Corporation "(OPIC) –მა GIA Georgia- ს მიანიჭა OPIC-ის საქმიანობის გამავრცელებელის ფუქნცია, რომელსაც სათავეში უდგას საწარმოთა განვითარების ქსელი (EDN - Enterprise Development Network). საწარმოთა განვითარების ქსელი კერძო ორგანიზაციების განვითარებად ბაზართან დაკავშირებით, უზრუნველყოფს უცხოური კერძო კორპორაციის ფინანსურსა და პოლიტიკურ დაზღვევას, რომელიც ვრცელდება მრავალ მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოზე (MSMEs - micro, small and medium-sized enterprises). განვითერბად ქვეყნებში ამ სახის ბიზნეს წამოწყებებს ესაჭიროებათ ფინანსური გარანტიები ბიზნეს ოპერაციათა გაფართოებისათვის.

GIA Georgia, როგორც ინიციატორი, შეთავაზებს სერვისებს მცირე და საშუალო საწარმოებს, რათა OPIC -ის დაფინანსებისათვის მოამზადონ განცხადებები, დახვეწონ თავიანთი მარკეტინგული სტრატეგია, შეიმუშავონ ან გააფართოვონ ბიზნეს გეგმები. GIA Geogria, აშშ-ს მფლობელობაში მყოფი კომპანიაა და გამოიმუშავებს ფინანსურ სახსრებს საშუამავლო მომსახურებისათვის, როგორც MSME- გან, ასევე OPIC – გან.


  GIA Georgia-ას აქციათა უმეტესი წილის მფლობელები არიან GIA - Global Investment Advisors, Inc, ამერიკულ კაპიტალზე დამყარებული საკონსულტაციო კომპანია რომლის მთავარ საქმიანობას საკრედიტო რეიტინგები, საკრედიტო ბიუროები და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა წარმოადგენს...


www.gia-inc.com
დაწვრილებით GIA Georgia- ას მცირე წილის აქციონერია ეროვნული საკრედიტო ინფორმაციის ბიურო (NCIB - National Credit Information Bureau www.ncib.ge), საქართველოს ერთადერთი საკრედიტო საინფორმაციო სამსახური. იგი 2002 წელს დააარსა ბატონ აიეტ კუკავამ. აიეტ კუკავა არის საქართველოში მოქმედი GIA Georgia- ას გენერალური დირექტორი...

www.ncib.ge
დაწვრილებით