მთავარი გვერდი
მიმოხილვა
ჩვენს შესახებ
რა არის GIA Georgia
უპირატესობები
დაუკავშირდით GIA Georgia–ას
კონტაქტი
info@gia-georgia.ge
 
  კონტაქტი    ENG/ GEO  
 

  მისამართი I

მ.კოსტავას ქ. 47/57,
0179, თბილისი, საქართველო

ტელ: (+995 32) 42 41 81
ფაქსი: (+995 32) 99 81 12
ელ.ფოსტა: info@gia-georgia.ge
ვებ გვერდი: www.gia-georgia.ge

მისამართი II

2281 Masters Road
Carlsbad,California 92008, USA

ტელ: 1-760-268-0750
ფაქსი: 1-760-268-0749
ელ.ფოსტა: rpngia@gmail.com
ვებ გვერდი: www.gia-inc.com
  GIA Georgia-ას აქციათა უმეტესი წილის მფლობელები არიან GIA - Global Investment Advisors, Inc, ამერიკულ კაპიტალზე დამყარებული საკონსულტაციო კომპანია რომლის მთავარ საქმიანობას საკრედიტო რეიტინგები, საკრედიტო ბიუროები და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა წარმოადგენს...


www.gia-inc.com
დაწვრილებით GIA Georgia- ას მცირე წილის აქციონერია ეროვნული საკრედიტო ინფორმაციის ბიურო (NCIB - National Credit Information Bureau www.ncib.ge), საქართველოს ერთადერთი საკრედიტო საინფორმაციო სამსახური. იგი 2002 წელს დააარსა ბატონ აიეტ კუკავამ. აიეტ კუკავა არის საქართველოში მოქმედი GIA Georgia- ას გენერალური დირექტორი...

www.ncib.ge
დაწვრილებით