მთავარი გვერდი
მიმოხილვა
ჩვენს შესახებ
რა არის GIA Georgia
უპირატესობები
დაუკავშირდით GIA Georgia–ას
კონტაქტი
info@gia-georgia.ge
 
  უპირატესობები    ENG / GEO  
 
GIA Georgia- ს რეიტინგისს საკონსულტაციო პროგრამის უპირატესობები

რეიტინგი არის ერთგვარი "პასპორტი" კრედიტორებისა და ინვესტორთათვის. Mმაღალი რეიტინგი ხელს შეუწყობს საერთაშორისო კაპიტალის მოზიდვას, რაც თავის მხრივ, კომპანიას გაფართოებასა და მიზნების მიღწევაში დაეხმარება.

რეიტინგი, ჩვეულებრივ, საბანკო სესხებზე უფრო ეფექტური და გრძელვადიანი ფინანსური ალტერნატივაა.

რეიტინგი საშუალებას აძლევს კომპანიას უფრო ზუსტად გამოიანგარიშოს სასესხო ხარჯები.

რეიტინგი უცხოელ ინვესტორებს წარმოდგენას უქმნის კომპანიის შესახებ.

რეიტინგი კომპანიას შეიყვანს გლობალურ ფინანსურსა და საინვესტიციო საზოგადოებაში და დაეხმარება მენეჯმენტში შეინარჩუნოს ის სტანდარტები, რომლებსაც საერთაშორისო მასშტაბით იცავენ.

რეიტინგი გვაძლევს ისეთ საერთაშორისო კრიტიკას, როგორსაც შეიძლება კომპანია მოელოდეს დღევანდელ ურთიერთდამოკიდებულ და გლობალურ სამყაროში. ის ებრძვის მენეჯმენტში განსაზღვრულ გაცნობიერებულობას და დისციპლინას.

უცხოური კომპანიებისათვის რეიტინგის არ არსებობა ნიშნავს იმას, რომ ამ კომპანიამ რეიტინგში ვერ დაიმკვიდრა ადგილი, ან მისი საქმიანობა წარუმატებელია.

პირველადი რეიტინგი კომპანიისათვის არის ერთგვარი მემკვიდრეობა და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი კომპანიის მენეჯმენტში.

რეიტინგის მოთხოვნა თავიდან ააცილებს კომპანიას სხვა თვითნებური რეიტინგების არსებობასა და საშუალებას მისცემს აკონტროლოს კომპანიაში მიმდინარე ცვლილებები.

რეიტინგის საკონსულტაციო მომსახურების გამოყენებით იზრდება შესაძლებლობა, რომ პირველადი რეიტინგი იყოს ოპტიმალური, რაც თავისთავად ნიშნავს კომპანიის ძლიერი მხარეების საუკეთესოდ წარმოჩენას.
  GIA Georgia-ას აქციათა უმეტესი წილის მფლობელები არიან GIA - Global Investment Advisors, Inc, ამერიკულ კაპიტალზე დამყარებული საკონსულტაციო კომპანია რომლის მთავარ საქმიანობას საკრედიტო რეიტინგები, საკრედიტო ბიუროები და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა წარმოადგენს...


www.gia-inc.com
დაწვრილებით GIA Georgia- ას მცირე წილის აქციონერია ეროვნული საკრედიტო ინფორმაციის ბიურო (NCIB - National Credit Information Bureau www.ncib.ge), საქართველოს ერთადერთი საკრედიტო საინფორმაციო სამსახური. იგი 2002 წელს დააარსა ბატონ აიეტ კუკავამ. აიეტ კუკავა არის საქართველოში მოქმედი GIA Georgia- ას გენერალური დირექტორი...

www.ncib.ge
დაწვრილებით