მთავარი გვერდი
მიმოხილვა
ჩვენს შესახებ
რა არის GIA Georgia
უპირატესობები
დაუკავშირდით GIA Georgia–ას
კონტაქტი
info@gia-georgia.ge
 
  მთავარი გვერდი    ENG / GEO  
 

  Gia Georgia – თქვენი გასაღები ქვეყნების საკრედიტო რეიტინგების, კაპიტალისა და ბიზნეს ინფორმაციისაკენ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში.


•  მთავრობების, ბანკებისა და კომპანიების სარეიტინგო კონსალტინგით უზრუნველყოფა
•  თქვენი ბიზნესის ხელშეწყობა და სესხებზე სარგებლის განაკვეთების შემცირება.
•  გაგიადვილებთ უცხოეთის კაპიტალთან, ბიზნეს პარტნიორებთან და ინვესტორებთან დაკავშირებას.
•  დაეხმარება თქვენს ბიზნესს შესაბამისობაში იყოს თანამედროვე სტანდარტებთან გახსოვდეთ: •  საკრედიტო რეიტინგის გარეშე შეღავათიანი დაფინანსების მიღება წარმოუდგენელია
•  Gia Georgia – თან ერთად თქვენ მიაღწევთ ოპტიმალურ საკრედიტო რეიტინგს

  Gia Georgia მკაცრად იცავს კონფიდენციალურობას, რაც გულისხმობს მნიშვნელოვანი ინფორმაციის დაცვასა და მომხმარებელთა ვინაობის დაფარვას მათი სურვილისამებრ.
  GIA Georgia-ას აქციათა უმეტესი წილის მფლობელები არიან GIA - Global Investment Advisors, Inc, ამერიკულ კაპიტალზე დამყარებული საკონსულტაციო კომპანია რომლის მთავარ საქმიანობას საკრედიტო რეიტინგები, საკრედიტო ბიუროები და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა წარმოადგენს...


www.gia-inc.com
დაწვრილებით GIA Georgia- ას მცირე წილის აქციონერია ეროვნული საკრედიტო ინფორმაციის ბიურო (NCIB - National Credit Information Bureau www.ncib.ge), საქართველოს ერთადერთი საკრედიტო საინფორმაციო სამსახური. იგი 2002 წელს დააარსა ბატონ აიეტ კუკავამ. აიეტ კუკავა არის საქართველოში მოქმედი GIA Georgia- ას გენერალური დირექტორი...

www.ncib.ge
დაწვრილებით